Disable Preloader
Disable Preloader

Ε.Ε.Π.Α.Ο.

 • Νέα εγγραφή / Είσοδος

Νέα και Αρθρα της Ε.Ε.Π.Α.Ο.

Εταιρεία

Εταιρεία

ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ

 

Ο σκοπός της Εταιρείας μας προσανατολίζεται στις ακόλουθες κατευθύνσεις:

 1. Να προάγει την Παιδιατρική Αιματολογία-Ογκολογία σε όλους τους τομείς και τη στενότερη επικοινωνία και συνεργασία των επιστημόνων που ασχολούνται με θέματα της Παιδιατρικής Αιματολογίας-Ογκολογίας στο εσωτερικό και εξωτερικό.
 2. Να εκπροσωπεί και να υποστηρίζει τις θέσεις της κοινότητας των Ελλήνων Παιδιάτρων Αιματολόγων-Ογκολόγων στην Ελλάδα και το εξωτερικό, προς τη Διοίκηση, Οργανισμούς, Φορείς και μέσα ενημέρωσης και κάθε συναφή δομή.
 3. Να οργανώνει επιστημονικές συγκεντρώσεις ή Πανελλήνια ή Διεθνή Αιματολογικά-Ογκολογικά συνέδρια στην Ελλάδα.
 4. Να προάγει την συνεργασία των Μελών της μεταξύ τους και  της με άλλους συναφείς οργανισμούς ή επιστημονικές ομάδες ή ιδρύματα ή επιστήμονες της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
 5. Να διαμεσολαβεί για την πραγματοποίηση και να διενεργεί συνεργατικά πρωτόκολλα και καταγραφές θεραπείας, επιδημιολογίας, γενετικής κλπ για τη βέλτιστη αντιμετώπιση και έκβαση των ασθενών από την Ελλάδα.
 1. Να προάγει και να συνεισφέρει στην ομαλή διαμόρφωση, ανάπτυξη, λειτουργικότητα και επικαιροποίηση του Εθνικού Μητρώου Παιδικών Νεοπλασιών, στον σχεδιασμό και υλοποίηση του οποίου έχει παίξει ουσιαστικό ρόλο.
 2. Να συμμετέχει ενεργά στην υλοποίηση και πραγματοποίηση του Εθνικού Σχεδίου κατά του παιδικού και εφηβικού καρκίνου.
 3. Να προάγει την εκπαίδευση των μελών της, καθώς και τη σωστή ενημέρωση του κοινού σε σχέση με την Παιδιατρική Αιματολογία Ογκολογία.
 4. Να προωθήσει την επίσημη αναγνώριση της εξειδίκευσης της Παιδιατρικής Αιματολογίας-Ογκολογίας στον ελλαδικό χώρο.
 5. Να ενθαρρύνει τα μέλη της να συμμετέχουν σε συνεργατικές μελέτες εντός και εκτός της χώρας, μέσω των Ομάδων Εργασίας της Εταιρείας.

 

ΜΕΛΗ

Στην Εταιρεία συμμετέχουν θεραπεύοντες τα παιδιά και τους εφήβους με αιματολογικά και ογκολογικά νοσήματα, δηλαδή Παιδίατροι Αιματολόγοι – Ογκολόγοι, Παιδίατροι και Αιματολόγοι, με ειδικό ενδιαφέρον στην Αιματολογία – Ογκολογία καθώς και επιστήμονες άλλων ειδικοτήτων (Παθολογοανατόμοι, Ακτινοθεραπευτές, Βιολόγοι, Ψυχολόγοι, Νοσηλευτές κλπ) που εργάζονται στα 6 Δημόσια Παιδιατρικά Αιματολογικά – Ογκολογικά τμήματα της χώρας και τη μία Δημόσια Μονάδα Μεταμόσχευσης Μυελού καθώς και σε λοιπά Παιδιατρικά τμήματα στην Επαρχία ή σε Ιδιωτικά Παιδιατρικά Αιματολογικά – Ογκολογικά τμήματα.

 

 

 

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Η Γενική Συνέλευση αποτελεί το κυρίαρχο σώμα της Εταιρείας και αποφασίζει για κάθε θέμα και ζήτημα της Εταιρείας. Αποτελείται από το σύνολο των μελών της Εταιρείας. Μεταξύ άλλων, εκλέγει το Διοικητικό Συμβούλιο και την Εξελεγκτική Επιτροπή. Ελέγχει την ετήσια δραστηριότητα και τη λογοδοσία του Διοικητικού Συμβουλίου, εγκρίνει τον ισολογισμό και προϋπολογισμό της Εταιρείας και απαλλάσσει το Διοικητικό Συμβούλιο, εγκρίνει την έκθεση της εξελεγκτικής επιτροπής, τροποποιεί και συμπληρώνει το Καταστατικό.

Συνέρχεται τακτικά μία φορά τον χρόνο και έκτακτα κατά περίσταση, με πρωτοβουλία του Διοικητικού Συμβουλίου ή όταν ζητηθεί από το 1/5 των τακτικών μελών, με καθορισμένη ημερήσια διάταξη.

 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Η ΕΕΠΑΟ διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που είναι επταμελές και εκλέγεται με μυστική ψηφοφορία από τη Γενική Συνέλευση.

Αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα και τέσσερις  Συμβούλους. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι διετής και μπορεί να παραταθεί μέχρι την επόμενη Γενική Συνέλευση. Τα εξερχόμενα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι επανεκλέξιμα μέχρι τρεις συνεχόμενες φορές συνολικά. Ο/Η  Πρόεδρος μπορεί να κατέχει τη θέση αυτή έως και δύο συνεχόμενες φορές συνολικά.

Ο ρόλος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι να συντονίζει, να διευκολύνει και να προβάλει τις δραστηριότητες των μελών της ΕΕΠΑΟ, να αναγνωρίζει και να προσδιορίζει τις προτεραιότητες και τους στόχους της Εταιρείας, καθώς επίσης να προσφέρει  συμβουλευτικό ρόλο και ρόλο ειδικού σε όλους τους ασχολούμενους  στους τομείς ενδιαφέροντος  της Παιδιατρικής Αιματολογίας και Ογκολογίας και κυρίως των μελών της ΕΕΠΑΟ και του Υπουργείου Υγείας. Επιπλέον η διαχείριση των οικονομικών πόρων της Εταιρείας αποτελεί βασική μέριμνα του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συνεδριάζουν τουλάχιστον μία φορά τον μήνα ή και συχνότερα, κατά περίσταση.

 

Επιλογή με click:

 

- ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΔΣ

- ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΔΣ

 

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Καταστατικό

Καταστατικό Ε.Ε.Π.Α.Ο. (Κατεβάστε το καταστατικό)

Πιστοποιητικό. (Κατεβάστε το πιστοποιητικό περί κατάθεσης Σωματείου)

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Ενημερωθείτε για τις δράσεις και τα νέα της E.E.P.A.O.

Ο Σεπτέμβρης αποτελεί για την Παιδιατρική Αιματολογία-Ογκολογία μήνα ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης για τον καρκίνο στα παιδιά και τους εφήβους. Ο Χρυσός αντιπροσωπεύει τα παιδιά, τον μοναδικό ανεκτίμητο θησαυρό για κάθε οικογένεια.

Περισσότερα

Copyright© Ε.Ε.Π.Α.Ο.PROFILGROUP All right reserved.