Πρόεδρος:

  Αντώνιος Καττάμης

Αντιπρόεδρος:

  Βασίλειος Παπαδάκης

Γενική Γραμματέας: 

  Μαρίνα Σερβιτζόγλου

Ταμίας:

  Άννα Παϊσίου

Μέλη:

 Γεωργία Αυγερινού
 Νικόλαος Κατζηλάκης
 Απόστολος Πουρτσίδης