ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

Πολλά από τα χρόνια αιτήματα και προτάσεις της Ελληνικής Εταιρείας Παιδιατρικής Αιματολογίας-Ογκολογίας (ΕΕΠΑΟ) αναφορικά με τη διεξαγωγή κλινικών μελετών ενσωματώθηκαν στο πρόσφατα δημοσιευμένο Νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας. Εκφράζουμε την μεγάλη ικανοποίησή μας γι' αυτήν την εξέλιξη, καθώς ήταν αποτέλεσμα πολλαπλών παρεμβάσεων προς το Υπουργείο και τον ΕΟΦ τα προηγούμενα χρόνια. Με το νέο Νομοσχέδιο διευκολύνεται σημαντικά η συμμετοχή της ΕΕΠΑΟ στα Ευρωπαϊκά Συνεργατικά Πρωτόκολλα.