Πρόεδρος:

  Απόστολος Πουρτσίδης

Αντιπρόεδρος:

  Βασίλειος Παπαδάκης

Γενικός Γραμματέας: 

  Δημήτριος Δογάνης

Ταμίας:

  Άννα Παϊσίου

Μέλη:

 Αντώνιος Καττάμης
 Λοΐζος Πετρίκκος
 Εμμανουήλ Χατζηπαντελής